Czym właściwie jest coaching?

Czym właściwie jest coaching?

Czym właściwie jest coaching?

Czym jest coaching?

Coaching to forma nauki, w której jedna osoba (czyli coach) wspiera drugą (Klienta) w nauce i rozwoju osobistym w sposób korzystny dla Klienta.

Coach to osoba, która wspomaga rozwój podopiecznego i prowadzi go do celu. Wspólnym elementem wszystkich form treningu jest to, że ludzie stosują go, by robić postępy i iść naprzód. Oczywistym przykładem jest tu trener sportowy, który wspiera sportowca w zakresie poprawy wyników i osiągnięcia lepszych rezultatów – w zależności od tego, co jest jego celem. Dla golfisty celem może być zwycięstwo w dużym turnieju – a może tylko poprawa chwytu. Rolą coacha jest zastosowanie określonych metod prowadzących do osiągnięcia sukcesu w sposób, który pogłębi doświadczenie golfisty i pomoże mu rozwinąć własne zdolności.

Coaching w naszym rozumieniu to zwykle rozmowa lub szereg rozmów między dwiema osobami. Coach stara się prowadzić rozmowę tak, aby Klient mógł z niej skorzystać i zrobić postępy w nauce. Rozmowy coachingowe mają różne formy i odbywają się w różnych środowiskach.

Coaching może wyglądać następująco: siedzące w jednym pokoju dwie osoby rozmawiają o tym, co szkolony chciałby zmienić. Nazywamy to coachingiem „offline”. Może też jednak wyglądać inaczej – coach może obserwować Klienta podczas wykonywania pewnych czynności, np. rozmowy z klientami czy współpracownikami, a następnie omówić z nim swoje spostrzeżenia. Można to nazwać coachingiem „online”.

 

Dlaczego ludzie decydują się na coaching?

Ludzie angażują coacha, ponieważ chcą poprawić własną sytuację i osiągnąć cel. Pragną uczyć się nowych sposobów myślenia i zachowania w różnych sytuacjach, by zyskiwać lepsze rezultaty. Do powszechnych celów należy lepsza organizacja i skuteczność w pracy; większa pewność siebie w pewnych sytuacjach; a czasem po prostu skuteczniejsza interakcja z innymi ludźmi.

Dobry coach stosuje połączenie obserwacji, zadawania pytań, słuchania i informacji zwrotnej, aby prowadzić rozmowę, w wyniku której Klient uczy się i wyciąga wnioski. Klient jest obiektem uwagi i koncentracji coacha, przez co może osiągnąć większą świadomość własnej sytuacji. Dodatkowo coaching umożliwia Klientowi odkrycie nowych sposobów rozwiązywania problemów, osiągania lepszych wyników i łatwiejszego dochodzenia do wyznaczonych celów.

Powszechne korzyści z coachingu to m.in.:

 • Lepsze wyczucie kierunku i koncentracja.
 • Pogłębiona znajomość samego siebie/samoświadomość.
 • Lepsza zdolność budowania relacji z innymi i wywierania na nich wpływu.
 • Zwiększona motywacja.
 • Zwiększona skuteczność osobista, np. skoncentrowany wysiłek.
 • Zwiększona zaradność/odporność, np. zdolność do radzenia sobie ze zmianami życiowymi.

 

Czym coaching nie jest?

Coaching nie jest żadną z poniższych rzeczy:

Ustrukturyzowane szkolenie, np. nauka na kursie

Ustrukturyzowane szkolenie wiąże się z ustalonym z góry planem nauki i przygotowanym z wyprzedzeniem podejściem do realizacji szkolenia. Jeżeli przechodziliście np. kurs obsługi komputera, prowadzący często stosował ustrukturyzowane podejście, byście mogli przyswoić sobie określoną ilość informacji w danych ramach czasowych.

Coaching ma bardziej elastyczną formę, dostosowaną do celów osoby szkolonej. Na kierunek i treść sesji mają wpływ obie strony – i Klient, i coach. Coaching kładzie również duży nacisk na odpowiedzialność Klienta  za naukę i zachęca do kontynuowania rozwoju również po zakończeniu sesji.

Terapia, psychoanaliza, psychoterapia

Coaching nie jest terapią i nie powinien być tak postrzegany, ale stanowi alternatywę dla osób, które mogły wcześniej rozważać skorzystanie z jakiejś formy terapii w celu rozwiązania problemu. Coaching prowadzi do większej samoświadomości i pełniejszego zrozumienia własnej sytuacji. Czasami zmianę można osiągnąć poprzez przyjęcie innego punktu widzenia. Można przełamać bariery wiary w siebie, np. „Nie potrafię” i „Nie jestem”, aby wspierać nowe perspektywy i pomysły.

Sytuacja, w którejś ktoś inny rozwiązuje wasze problemy

Coaching zasadza się na przekonaniu, że to Klient ponosi ostateczną odpowiedzialność za swoje życie i osiągane rezultaty. Jeżeli uznajemy, że jesteśmy za coś odpowiedzialni, oznacza to również, że mamy na to wpływ i możemy to zmienić. Jeżeli na przykład nie osiągacie w pracy takich wyników, jakbyście chcieli, coach może was zachęcić do:

 • Lepszego zrozumienia własnej sytuacji.
 • Wygenerowania nowych pomysłów czy perspektyw.
 • Podjęcia działania, dzięki któremu osiągniecie żądane rezultaty.

Coach nie będzie wam natomiast mówił, żebyście zrobili coś konkretnego – ani tym bardziej nie zrobi tego za was. W przeciwnym razie to on ponosiłby odpowiedzialność za wasze życie, a tym samym odbierał wam siłę sprawczą.

 

Czego można oczekiwać od coacha

Rolą coacha jest zapewnienie Klientowi wsparcia, wyjątkowego w swej naturze. Coach koncentruje się wyłącznie na sytuacji Klienta, a jego uwaga i zaangażowanie są wyjątkowe.

Coach słucha Klienta z autentyczną ciekawością, chcąc zrozumieć, kim on jest i jak odbiera świat. Coach przekazuje Klientowi obiektywną ocenę, dzięki której osiąga się jasność sytuacji. Podczas rozmów coach zachęca Klienta do podejmowania wyzwań, pokonywania przeciwności i podjęcia działania.

Ponieważ relacja coachingowa opiera się na zaufaniu i otwartości, treść rozmowy Klienta z coachem jest poufna. Jeżeli coaching dla Klienta  zorganizowała osoba trzecia, coach uzgadnia z Klientem najlepszy sposób informowania go o postępach i ewentualnego angażowania go w proces coachingu.

 

Podsumowanie

Mam nadzieję, że lepiej teraz rozumiecie szansę, jaką daje coaching. Być może zaczęliście też myśleć o własnej sytuacji lub celach i wyobrażacie sobie, jak coaching może wam pomóc.

Jeżeli przygotowujecie się do relacji coachingowej, zabierzcie swoje odpowiedzi na powyższe pytania na sesję. Trener pomoże wam wyjaśnić wasze myśli i pomysły.

By | 2018-07-16T21:20:40+00:00 30 grudnia, 2014|Coaching|1 komentarz

About the Author:

Nauce i rozwojowi osobistemu poświęcił 6 lat. Po tym okresie z niesamowitą ilością wiedzy i doświadczenia – wrócił do kraju. Nie zdawał sobie sprawy z tego, jaka jeszcze przed nim wyboista droga. Zdobyte za granicą umiejętności nie pomagały mu w zdobyciu wymarzonej i dobrze płatnej pracy. Pojawiły się myśli co dalej – czy dobrze zrobił, że wrócił . Jednak jego upór i determinacja nie pozwoliły na odwrót i ucieczkę. Wtedy pierwszy raz zetknął się z potocznie zwaną „akwizycją” jedynie firmy o profilu sprzedaży bezpośredniej odpowiadały na jego aplikacje. Podszedł to tego z dystansem ale i ciekawością która mu towarzyszyła przez całe życie. Dzień po dniu pokonywał kolejne bariery i poznawał tajniki sprzedaży. Po krótkim okresie czasu okazało się to niesamowitym doświadczeniem i niekończącą się możliwością rozwoju osobistego. Zaczynał od branży ubezpieczeniowej, później była finansowa w międzyczasie poznał MLM, który okazał się jego pasją i spełnieniem marzeń . Jest certyfikowanym Coachem i Masterem NLP oraz niepoprawnym optymistą. Zapraszam do śledzenia bloga o biznesie, podróżach, rozwoju i coachingu.

1 komenarz

 1. Bartek 7 sierpnia, 2018 w 12:33 pm

  Interesujący artykuł. Jeden z lepszych na ten temat.

Komentarze zostały wyłączone.