Witaj ,

Poniżej opiszę w liczbach jak wielki jest to rynek , który nigdy się nie skończy …
w pracy w odszkodowaniach warto znać statystyki branży dlatego przestawię skalę tematu posiłkując się raportem Komendy Głównej Policji Wypadki Drogowe w 2013 roku.

Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie, od 2003 roku do 2012 liczba pojazdów silnikowych wzrosła o 8 976 522 sztuk.

W ostatnim 10-leciu, najwięcej wypadków drogowych i ich ofiar odnotowano w 2004 roku, po czym następował spadek, utrzymujący się do 2006 roku. W 2007 roku nastąpił wzrost liczby wypadków i ich ofiar, w latach 2008-2010 zanotowano ponowne spadki, aż do 2011 roku, gdzie zanotowano ponowny wzrost.

W 2013 roku do Policji zgłoszono 35 847 wypadków drogowych mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu.

W wyniku wypadków drogowych 3 357 osób poniosło śmierć, rannych zostało 44 059 osób. Do jednostek Policji zgłoszono 355 943 kolizje drogowe.

W 2013 roku doszło do 3 062 wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Wynika z tego, że prawie w co 12 wypadku zginął co najmniej jeden człowiek. W porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy zanotowano 3 246 wypadków ze skutkiem śmiertelnym, liczba ta uległa zmniejszeniu o 184 wypadki (-5,7%). Ze statystyk wynika, że najwięcej osób, bo 67,9% zginęło na miejscu zdarzenia, a pozostałe, to zgony w ciągu 30 dni od daty zaistnienia wypadku.

Z analizy wypadków ze skutkiem śmiertelnym w podziale na obszar niezabudowany i zabudowany wynika, że liczba wypadków rozkłada się niemal równomiernie, zaś liczba osób zabitych jest większa w obszarze niezabudowanym. Podobnie jest w przypadku osób, które zginęły na miejscu zdarzenia. Natomiast analizując wypadki, w których poszkodowani zmarli w szpitalu, w ciągu 30 dni od dnia wypadku, większą ich liczbę zanotowano w wyniku wypadków mających miejsce w obszarze zabudowanym.

Najwięcej tragedii na drogach miało miejsce w dni weekendowe, a szczególnie w soboty – 507 wypadków (16,6%), piątki – 456 wypadków (14,9%) i niedziele – 452 (14,8%). Przyczyną takiego stanu rzeczy może być to, że w te dni, wolne od pracy, odbywa się najwięcej imprez towarzyskich, dyskotek, itp.

Szczególne nasilenie wypadków ze skutkiem śmiertelnym następuje w godzinach 16.00-21.00. W godzinach tych miało miejsce 1 078 wypadków (35,2% ogółu wypadków ze skutkiem śmiertelnym), w których zginęły 1 154 osoby (34,4% ogółu zabitych).

Spośród wszystkich rodzajów wypadków drogowych za skutkiem śmiertelnym, na pierwsze miejsce wysuwają się zderzenia pojazdów w ruchu. W 2013 roku wypadków takich było 1 145 co stanowiło 37,4% ogółu. W zdarzeniach tych śmierć poniosło 1 321 osób (39,4% wszystkich zabitych). Wśród zderzeń, najwięcej tragicznych wypadków to zderzenia boczne – 533 wypadki i 598 osób zabitych, a także zderzenia czołowe – 439 wypadków i 537 osób zabitych.

Następnym, najczęściej występującym rodzajem wypadku śmiertelnego, było najechanie na pieszego. Takich zdarzeń było 1 117 (36,5%), w ich wyniku zginęło 1 130 osób (33,7%). Duży odsetek tragicznych wypadków to najechania na drzewo – odnotowano 399 takich zdarzeń (13% ogółu wypadków ze skutkiem śmiertelnym), zginęły w nich 473 osoby (14,1% ogółu zabitych).

Najwięcej wypadków ze skutkiem śmiertelnym, bo 2 028 (66,2% wypadków ze skutkiem śmiertelnym) spowodowali kierujący pojazdami, zginęło w nich 2 269 osób (67,6% ogółu zabitych).

Gdybyś chciał dowiedzieć się więcej pobierz bezpłatnego ebooka klikając w obrazek poniżej

odszkodwania-ebook

 

Pozdrawiam
Krzysiek